Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2023/2024. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Schoolplan

In het schoolplan staat het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de 7 kernwaarden die de school hanteert, door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Dit is een stappenplan waarin  staat hoe we omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verzuimprotocol

Hier beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Attendiz documenten

Onderstaande link gaat naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Plaasingsbeleid

De toelating of plaatsing van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat leest u in dit document.

Verlofformulieren

Als uw zoon/dochter naar de dokter of tandarts moet of u wilt vrij vragen dan kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

Statuut Attendiz

Onderstaande link gaat naar het proffesioneel Statuut van Attendiz.

''Van voorstructureren naar zelfreguleren''

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X