Medezeggenschapsraad, Ouderschapsraad en Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is primair actief met behartigen van de belangen van de leerlingen van het Mozaïek. Dit betekent dat de MR leden o.a. kijken of beslissingen die binnen de school worden genomen, wel in het belang zijn van de leerlingen.

Een goed functionerende MR is dan ook essentieel voor een optimale besluitvorming binnen de school. De MR heeft een instemmings- en adviesrecht.

Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur, om met bepaalde zaken verder te kunnen, de goedkeuring nodig heeft van de MR. Adviesrecht wil zeggen dat de MR het schoolbestuur te allen tijde kan adviseren over bepaalde vastgestelde onderwerpen. Het schoolbestuur is dan echter vrij om, al dan niet, iets met dit advies te doen.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

· Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
· Het schoolplan;
· Het schoolreglement;
· Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
· Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
· De taakverdeling binnen de schoolleiding;
· Het vakantierooster;
· Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Kortom: de MR is een serieuze gesprekspartner voor het schoolbestuur, bestaande uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar, waarbij op verzoek, de schooldirecteur aanschuift bij het overleg.

De MR bestaat momenteel uit de volgende ouders:
* Joost Meier

En de volgende personeelsleden:
* Annika Abbink
* Nelleke Bouhuis
* Esther Slettenhaar

Heeft u vragen of behoefte om contact met de MR op te nemen, dan kan dat per mail via: mr.hetmozaiek@attendiz.nl

Ouderschapsraad (OR)

De school kan niet alles zelf doen, daarom helpt de Ouderraad met de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, het eindfeest, etc.
Uiteraard is dat niet alles. Ook helpen de ouders o.a. bij de luizencontrole (na elke vakantie) en het organiseren van diverse thema-avonden voor ouders enzovoort.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de Ouderraad beheerd. U bepaalt dus als ouder eigenlijk zelf hoe het geld besteed gaat worden.
De Ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
* Annerieke Holtkamp
* Monique Aveskamp
* Leonie Brummer
* Jacqueline de Dulk Steinmeijer
* Sylvia Westhuis ten Buren

Vanuit het team zijn de volgende personen aanwezig bij de vergaderingen:
* Marloes Westerik
* Yvonne van Langen

Leerlingenraad

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De ideeën komen bij het team en bij de MR-raad en samen maken we een besluit waar we aan gaan werken.
Bij ons op school wordt er in de groepen 5 t/m 8 één leerling gekozen, die hun klas vertegenwoordigt. Dit gaat vaak middels een stemming in de eigen groep. 

''Van voorstructureren naar zelfreguleren''

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer