Visie & Missie

Het doel van onze school

Het Mozaïek heeft als doel het hoogst haalbare uit een kind te halen. Bij binnenkomst van een leerling stellen we het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied.

Indien mogelijk verwijzen we leerlingen naar een andere vorm van onderwijs binnen het samenwerkingsverband. De mate van zelfregulatie is leidraad bij de plaatsing, onderwijs en (tussentijdse) verwijzing.

De visie van onze school

Als school stellen we ons als doel altijd het maximale uit een leerling te halen. Betrokkenheid en welbevinden zien we als twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. Het is aan ons om, in samenwerking met thuis en hulpverlening, de voorwaarden te creëren waardoor onze leerlingen zich betrokken voelen.   

De leerkracht verweeft in zijn dagelijks handelen de aanpak die past bij onze specifieke doelgroep. Rekening houdend met de wijze waarop de informatie wordt verwerkt en de wijze waarop de prikkelverwerking plaatsvindt. Het bieden van een prikkelarme, gestructureerde en positieve onderwijssetting zorgt ervoor dat deze voor onze leerlingen voorspelbaar en duidelijk is en dat onze leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen.   

Inzichten uit de cognitieve leerpsychologie helpen ons bij het vormgeven van het onderwijs. Leren betekent voor ons het veranderen/vergroten van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden en waarden. Leren vindt plaats in de zone van de naaste ontwikkeling. We hanteren het Expliciete Directe Instructie model bij het aanbieden van nieuwe lesstof. Daar waar mogelijk en ondersteunend aan het leerproces sluiten we aan bij de belevingswereld van onze leerlingen en bieden we de lesstof aan in een betekenisvolle en uitdagende context om het plezier in leren te vergroten.   

Leren is effectief wanneer nieuwe kennis wordt opgedaan/vergroot, herhaald en geoefend. Het leren is voor onze specifieke leerlingen niet altijd een vanzelfsprekendheid, soms is leren lastig. Het is aan ons om leerlingen te begeleiden hierin en successen te laten ervaren. Dit leidt tot nieuwe kennis, ingesleten patronen en bruikbare vaardigheden voor uiteenlopende situaties en verschillende contexten.   

Op bovengenoemde wijze zetten wij onze leerlingen ieder in hun eigen kracht, opdat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. 

De missie van onze school

De missie van Het Mozaïek is ‘eruit halen wat erin zit’. Ons doel is elke leerling maximaal toe te rusten voor het realiseren van een prettige deelname in onze maatschappij. Elk kind doet ertoe en hoort erbij. Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en personeel met veel plezier komen en uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. Op Het Mozaïek zorgen we voor een goede voorbereiding op vervolgonderwijs door met de leerlingen te werken aan hun zelfstandigheid. We werken tijdens de schoolloopbaan van een leerling van voor-structureren naar zelf reguleren. Normaal waar het kan en speciaal waar het moet. Op deze manier vergroten we de kansen van onze leerlingen op een prettige deelname aan de maatschappij. 

''Van voorstructureren naar zelfreguleren''

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X