Visie & Missie

Het doel van onze school

Het Mozaïek heeft als doel het hoogst haalbare uit een kind te halen. Bij binnenkomst van een leerling stellen we het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vast. Vanuit dit perspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als op sociaal emotioneel gebied.

Indien mogelijk verwijzen we leerlingen naar een andere vorm van onderwijs binnen het samenwerkingsverband. De mate van zelfregulatie is leidraad bij de plaatsing, onderwijs en (tussentijdse) verwijzing.

De visie van onze school

Vanuit ons doel om het hoogst haalbare uit onze leerlingen te halen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen onze onderwijsvisie;

Het Mozaïek is een neutraal-bijzondere school. Dit betekent dat de school niet verbonden is aan één richting of geloofsovertuiging. De school biedt plaats aan kinderen en jongeren van alle gezindten.

De missie van onze school

De missie van Het Mozaïek is eruit halen wat erin zit. We zorgen voor een goede voorbereiding op vervolgonderwijs door met de leerlingen te werken aan hun zelfstandigheid. We werken tijdens de schoolloopbaan van een leerling van voorstructureren naar zelfreguleren. Normaal waar het kan en speciaal waar het moet. Op deze manier vergroten we de kansen van onze leerlingen op een prettige deelname aan de maatschappij.

''Van voorstructureren naar zelfreguleren''

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X